Học sinh khuyết tật cùng giáo viên được trao tặng mũ bảo hiểm chất lượng và được đào tạo về an toàn giao thông nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật

Hà Nội, Việt Nam – Ngày 03 tháng 12 năm 2020   Nhằm kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật, hôm nay Quỹ AIP đã tổ chức Lễ trao tặng “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” tại Trường Tiểu học Bình Minh, Hà Nội, một trường học dành cho trẻ em khuyết tật, thiểu…

Read Article →