Tổ chức từ thiện tại Việt Nam trao tặng 10,000 khẩu trang và găng tay y tế cho các bệnh viện tại thủ đô Beirut

Doanh nghiệp xã hội thuộc Tổ chức phi chính phủ Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP), Protec, nhà sản xuất mũ bảo hiểm, vừa bổ sung sản xuất khẩu trang COVID-19 phục vụ mục đích hỗ trợ nhân đạo. 10.000 khẩu trang và găng tay y tế sẽ được trao tặng tới…

Read Article →